Vision Hybrid Tips

Vision Hybrid Tips

Hybrid tips fra Vison. Velg tips etter kastestil

Vision Hybrid Tips er utviklet ikke bare til å fungere med Vision Hybrid fluesnøre, men ogå Hammer, TNT, Ace Skagit og Ace Switch-liner.

Vision har utviklet Hybrid Tips for å gjøre det enkelt som mulig der man ikke å trenger å tenke på klumpvekt når man skal velge spiss, det har Vison gjort i forkant. Med Hybrid Tips velger man ønsket lengde på spissene ut i fra kastestil (Skagit eller Scandi) og hva slag type stang man skal benytte (enhånds, swicth eller tohånds).

Dette gjør at man kan match’e hvilken som helst Hybrid Tips til hvilken som helst Hybrid-line, bare tilpass lengden ut i fra hvilke kastestil man vil utføre.

Vision Hybrid Tips kommer i 4 ulike lengder: 10′, 12′ 15′ og 20′.

Vision anbefaler følgende oppsett til de ulike lengdene:

  • For enhånds- og switchstenger anbefales det 10′
  • For Skagit anbefales det 12′
  • For Scandi-style anbefales 15′
  • For ekstra lange kast i større elver anbefales 20′
Kr. 150,-