Vision Skagit Hammer Float

Vision Skagit Hammer Float

Skagitklump float for store og tunge fluer og synketips

Vision var i spissen for Skagit-revolusjonen i Europa. ACE Skagit skytehoder brakte denne effektive nordamerikanske stilen til elvene i Nord-Europa. Skagit-stil er en av de mest effektive og kontrollerte måtene å fiske dypt på. Hammer Skagit skytehoder vil bære lange og tunge synketips med store og tunge fluer enklere enn noe annet. Hammer selges kun som klump, uten tips. Alle Hammer linene har ferdige løkker i begge ender og vekt- og densitet på fremste løkke. Float versjonen er den beste all-round valget. Benytt tips du selv liker, men både ACE T-Tips eller andre skagit tips er og foretrekke. Float versjonen er den beste all-round valget. Hold enkelt styr på klumper og tips med en Mesh Wallet.

Kr. 350,-