The M Equipment Meidjo Red line Springs

The M Equipment Meidjo Red line Springs

The M Equipment Meidjo Redline fjærene er 40% stivere en standardfjærene som følger med Meidjo. Ønsker du en stivere og mer responsiv binding er dette løsningen. Kan også benyttes sammen med ekstrafjærene som følger bindingen.

Kr. 300,-